خانه » فیلم کوتاه

بایگانی دسته بندی ها : فیلم کوتاه

اشتراک به خبردهی

سخنرانی چارلی چاپلین در فیلم دیکتاتور بزرگ

Capture

سینما کده“ای مردم نگذارید دیکتاتور ها شما را در بند خواسته های نامعقولشان قرار دهند.آنها با آرمان صلح می آیند اما همه چیز را به تباهی می کشانند.آنها با قلب های ماشینی،مغزهای ماشینی و احساسات ماشینی شما را تسخیر میکنند اما شما انسان هستید.ماشین نیستید.حیوان نیستید…” Cinemakade © 2019  Alexa بیشتر بخوانید »


Scroll To Top